Korning Indre Mission · Program for voksenarbejdet

Sommer og efterår 2024.

 

Søndag d. 23.: Skt. Hans fest sammen med Borgerforeningen på Sportspladsen, Ussingvej 15. Arrangementet begynder med at der kan købes pølser m.m. fra kl. 17.30. Senere mulighed for køb af kaffe og kage.

Bålet tændes kl. 19.00 og aftenens båltale holdes af Filip Torp Kildeholm.

Tirsdag d. 25.: Aftentur til Mørkholt Strand Camping.

Fælles afgang kl. 18.30 til bibelcamping/seniorcamping hvor vi deltager i mødet kl. 19.30. Pastor Jens Ole Christensen taler ud fra. Sl. 71 om bøn, og der er sang ved Susanne Hauge Sørensen, Dorte Klitlund Nielsen og Lene Skødt Holmgaard.

Efter mødet hyggeligt samvær og kaffe ved Karen Birthe og Villy´s campingvogn.

Herefter holder vi sommerferie, men der er mange muligheder for at deltage i forskellige møder ved bibelcamping rundt om i sommerlandet.

                     Se mere på: indremission.dk/bibelcamping

August måned:

Torsdag d. 15.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Lørdag d. 17.: Rengøringsdag i Missionshuset. Vi mødes kl. 8.30 og begynder dagen med kaffe/the og rundstykker, og derefter fordeler vi opgaverne, hvor der skal gøres rent både inde og udenfor.

Fredag d. 23. kl. 18.00: Vi mødes til grillaften og håber på godt vejr, så vi kan være i haven bag Missionshuset. Aftenen byder også på fællesskab, snak, andagt og sang.

Søndag d. 25.: Der inviteres på gratis kaffe/the og rundstykker m.m. og det er lige efter vi har deltaget i gudstjenesten i kirken kl. 9.00.

Torsdag d. 29.: Emnet er "Bibelglæde", og vi får besøg af Gitte Rasmussen, der er ansat af Bibellæserringen.

 

September måned:

Torsdag d. 5.: Denne aften mødes vi i Korning Genbrugsbutik, hvor tidligere soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen vil fortælle om, hvad der sker i KFUM´s Soldatermission.  Der er et lækkert kaffebord á kr. 40,00, lotteri og mulighed for at handle i butikken, og alle pengene går til Soldatermissionen.

Torsdag d. 12.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Fredag d. 20. kl. 18.00: HØSTFEST med fællesspisning og lækker mad. Derefter taler Karlo Brondbjerg. Han er 2. viceborgmester i Herning kommune og er medlem af Kristendemokraterne og kendt for spændende foredrag.

Torsdag d. 26.: En aften om ProMissio, der arbejder med mission i Liberia og Ethiopien. Generalsekretær Frede Ruby Østergaard vil dele Guds Ord med os og fortælle om arbejdet. 

 

Oktober måned:

Onsdag d. 2. og torsdag d. 3. kl. 19.30: Der inviteres til Efterårstema i Løsning Missionshus, Sneppevej 40, 8723 Løsning. Begge aftener taler lektor Kurt E. Larsen fra Menighedsfakultetet i Aarhus og onsdag aften er emnet: "Barmhjertige lys".      Torsdag aften er emnet: "Venlige, salte ord".

Torsdag d. 10.: Vi får besøg af Bent Kjær Andersen, pens. missionær, og han vil tale over emnet: "At vandre i de forudbestemte gerninger."

Torsdag d. 17.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag d. 24.: Denne aften kommer vores præst Sune Skarsholm og vil holde en aften over et aktuelt emne eller over en bibeltekst.

 

November måned:

Lørdag d. 2. kl. 14.00 til ca. kl. 21.00: Menighedsdag der afholdes i Løsning Kirkecenter, Vestergade 42 A, 8723 Løsning. Vi får besøg af vores tidligere præst Henrik Højlund, der vil være sammen med os hele dagen og dele gode ord med os. Vi ønsker at dagen må byde på et godt fællesskab, hvor vi kan mødes med de folk, der kommer andre steder fra til gudstjenester i Korning Kirke, og som vi ikke altid når at snakke med ved kirken. Der kommer nærmere program senere, og dagen arrangeres af Korning Menighedsråd og Korning Indre Mission i fællesskab.

Tirsdag d. 5.: Denne aften er vi inviteret til møde i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12, 8723 Løsning. Aftenens taler er pens. missionær Søren Grysbæk.

Torsdag d. 14.: Emnet "Bøn" vil denne aften blive belyst af vores  kontaktmissionær Simon From Søvndal, Silkeborg.

Torsdag d. 21.: Bibelkredsene mødes i hjemmene. 

Torsdag d. 28.: "Op og ned ad livsstigen." Lærer Knud Dideriksen tidligere Grejsdalens Efterskole, vil uddybe dette emne for os.

 

December måned:

Torsdag d. 5.: Adventshygge i missionshuset med banko, julehistorie samt æbleskiver m.m. Der samles denne aften ind til Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler.

Onsdag d. 11. kl. 17.00 - 19.30: Vi deltager i Adventsfesten arrangeret af Korning Menighedsråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibelord fra JesusNet

    • Korning IM
    • Korning Missionshus
    • Klaks Møllevej 13
    • 8700 Horsens