Korning Indre Mission · Om Indre Mission

Indre Missions lokale arbejde:

Det vigtigste arbejde i Indre Mission sker i missionshuse og fællesskaber rundt omkring i hele Danmark. Her mødes folk i alle aldre til aktiviteter, der har fokus på tro og                fællesskab.

Alle er velkomne til at være med. Du kan finde kontaktoplysninger på Indre Mission i Korning her på hjemmesiden!

Vi er en del af Indre Mission på landsplan:

 

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark stiftes den 13. september 1861 på Sjælland i Stenlille af præster og lægfolk. I lovene udtrykkes det fælles formål: på evangelisk-luthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med folkekirkens præster at virke til troslivets vækkelse og de troendes sammenslutning i de helliges samfund.

Det fornemmes tydeligt, at der er tale om gamle formuleringer; men som definition på grundlag og målsætning står de gamle ord fortsat ved magt.

Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse. Vi mener, at evangelisk luthersk kristendom er sund kristendom. Derfor har forkyndelsen og arbejdet i Indre Mission Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag.

Vores mission:

Formålet er uændret - men for at skærpe opmærksomheden er missionen blevet nyformuleret således:
 
Lede til Jesus - leve i Ham.

Den er udmøntet i fire indsatsområder:

Fællesskab der favner
Forkyndelse der frigør 
Fundament der fastholder
Forvaltning der forandrer

 

Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse baseret på en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse.

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark - et navn og en opgave

Bevægelsens navn udtrykker også dens identitet.

At den er kirkelig betyder, at den vil virke inden for Den danske Folkekirke, i troskab mod dens læregrundlag og så vidt muligt i forbindelse med dens præster.

I 1979 etableredes Indre Missions Ungdom (IMU) som foreningens eget ungdomsarbejde.

Indre Mission har udstationeret en række børnekonsulenter til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), som er et landsdækkende folkekirkeligt børnearbejde med hvem Indre Missions har et nært samarbejde. Også Korning Børneklub er en del af dette.

Hertil kommer, at mange diakonale initiativer har rod i Indre Mission. Det gælder blandt andet Indenlandsk Sømandsmission, KFUM's Soldatermission, Blå Kors, Kristeligt Arbejde blandt Blinde og Kirkens Korshær. I Indre Missions ligger hovedvægten fortsat på forkyndelsen og vidnesbyrdet; men med det udtrykte ønske, at troen også sætter spor i forholdet til medmennesker i nød.

Bibelord fra JesusNet

    • Korning IM
    • Korning Missionshus
    • Klaks Møllevej 13
    • 8700 Horsens